Niższe ceny ciepła dla Wspólnot w związku z Ustawą z dnia 15 września 2022 r.

Opublikowano

 

Szanowni Właściciele,

 

Informujemy, że we Wspólnotach Mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy o niższych cenach ciepła na sezon grzewczy 2022/2023.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące odbiorcą ciepła dostarczanego przez Veolia, w związku z wymaganiami ustawy, zobowiązane były złożyć oświadczenie odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Takie oświadczenie zostało przygotowane przez Administrację, podpisane przez Zarząd i złożone w Państwa imieniu w Veolia Energia Warszawa S.A.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółki WEKTOR

Bogusława Szymańska

Agata Różańska

 

2013 mb