Akty prawne

Kategoria: Ogólne
Opublikowano

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków.
(Dz.U. Nr 109 poz.1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)
pobierz (378,00 KB)

Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 156 poz.1118 z dnia 7 lipca 2004 r.)
pobierz (100 KB)

Prawo budowlane - ustawa.
(z dnia 7 lipca 1994 r.)
pobierz (224 KB)

Ustawa o zmianie ustawy "Prawo budowlane" oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(z dnia 28 lipca 2005 r.)
pobierz (380 KB)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
(z dnia 21 sierpnia 1997 r.)
pobierz (524 KB)

Ustawa o własności lokali.
(z dnia 24 czerwca 1994 r.)
pobierz (139 KB)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(z dnia 12 kwietnia 2002 r.)
pobierz (689 KB)

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
(Dz.U.Nr 124.poz.1361 z 2001 r.)
pobierz (79 KB)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy "Prawo Budowlane".
(Akty Prawne - Projekty Ustaw 12.01.2007 r.)
pobierz (68 KB)

Wszystkie pliki zapisane są w postaci PDF.
W przypadku problemów z otwarciem plików należy zainstalować najnowszą wersję programu Acrobat Reader.

2013 mb