Niższe ceny ciepła dla Wspólnot w związku z Ustawą z dnia 15 września 2022 r.

 

Szanowni Właściciele,

 

Informujemy, że we Wspólnotach Mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy o niższych cenach ciepła na sezon grzewczy 2022/2023.

Wspólnoty Mieszkaniowe będące odbiorcą ciepła dostarczanego przez Veolia, w związku z wymaganiami ustawy, zobowiązane były złożyć oświadczenie odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Takie oświadczenie zostało przygotowane przez Administrację, podpisane przez Zarząd i złożone w Państwa imieniu w Veolia Energia Warszawa S.A.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółki WEKTOR

Bogusława Szymańska

Agata Różańska

 

Komunikat o przekształceniu działalności gospodarczej

 

 Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01. 2021 roku nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej wykonywanej pod nazwą WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Bogusława Szymańska (adres: 05-561 Warszawa, ulica Mokotowska 14, NIP 8381054349 i REGON 146895802) w spółkę WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 05-561 Warszawa, ulica Mokotowska 14). Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526).

Spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877736 oraz posiada NIP 7011014245 i REGON 387953846.

 

Zgodnie z art. 5842 §1 Kodeksu spółek handlowych nowo powstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, co oznacza, że spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpiła automatycznie we wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały dotąd Bogusławie Szymańskiej wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Bogusława Szymańska.

W praktyce oznacza to, że stroną zawartej z Państwem umowy od dnia przekształcenia jest spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane teleadresowe pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółki WEKTOR

Bogusława Szymańska

Agata Różańska

Czasowe ograniczenie pracy biura z uwagi na zagrożenie epidemiczne

Szanowni Państwo,

informujemy uprzejmie, że w związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Wasze zdrowie oraz pracowników naszej firmy, podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu biura. 

Od dnia 18.03.2020r. (środa) firma WEKTOR CZN pracuje w trybie zdalnym.

Pozostajemy oczywiście do Państwa dyspozycji poprzez telefon oraz e-mail.

W sytuacjach awaryjnych należy kontaktować się bezpośrednio z konserwatorami obsługującymi Państwa budynek.

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem

ulotka koronawirus

Roczne zebrania

Szanowni Państwo,
informujemy uprzejmie, że zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju, w związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zebrania roczne Wspólnot mieszkaniowych zaplanowne po 12 marca 2020 r. zostają odwołane.

Nowe terminy zebrań zostaną ustalone gdy sytuacja w kraju ulegnie unormowaniu.

2013 mb