Komunikat o przekształceniu działalności gospodarczej

Opublikowano

 

 Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01. 2021 roku nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej wykonywanej pod nazwą WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Bogusława Szymańska (adres: 05-561 Warszawa, ulica Mokotowska 14, NIP 8381054349 i REGON 146895802) w spółkę WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 05-561 Warszawa, ulica Mokotowska 14). Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526).

Spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877736 oraz posiada NIP 7011014245 i REGON 387953846.

 

Zgodnie z art. 5842 §1 Kodeksu spółek handlowych nowo powstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, co oznacza, że spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpiła automatycznie we wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały dotąd Bogusławie Szymańskiej wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Bogusława Szymańska.

W praktyce oznacza to, że stroną zawartej z Państwem umowy od dnia przekształcenia jest spółka WEKTOR Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane teleadresowe pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem

Zarząd Spółki WEKTOR

Bogusława Szymańska

Agata Różańska

2013 mb